Rośliny

  • cięcia techniczne drzew i krzewów
  • cięcia formujące drzew owocowych
  • podlewanie i zraszanie roślin zimozielonych

 

Trawniki

  • nie wydeptywać w śniegu stałych ścieżek
  • nie składować pryzm śniegu z chodników
  • co 2 – 3 lata wapnować pokrywę śnieżną