Paweł Pilarski – +48 512 532 441

Sebastian Pilarski – +48 514 676 141

ul. Armii Ludowej 11
73-130 Dobrzany
ogrody.dobrzany(MmMaAaŁłŁpPpAaA)gmail.com
Szkółka drzew i krzewów
ul. Armii Czerwonej 
73-130 Dobrzany